Medicijnresten en ons water

Onderzoek naar extra zuivering om medicijnresten te verwijderen nodig

Medicijnresten en andere microverontreinigingen zoals microplastics horen niet thuis in het oppervlaktewater. Toch komen ze er steeds vaker in voor. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar uiteenlopende aspecten van deze problematiek. Onder meer naar brongerichte maatregelen, (het monitoren van) effecten, en naar de werking en effectiviteit van de nu bestaande zuiveringsinstallaties en de mogelijkheden en eventuele noodzaak voor een extra zuiveringsstap, de zogenaamde 4e trap zuivering.

Veel waterschappen, waaronder Waterschap Zuiderzeeland, zijn al actief via het brongerichte spoor. In samenwerking met ziekenhuizen wordt gewerkt aan oplossingen om te voorkomen kan dat veel medicijnenresten in het afvalwater komen en wordt onderzocht of een specifieke zuivering bij het ziekenhuis de vervuiling met medicijnresten kan beperken. De ziekenhuizen zijn echter maar voor 10 à 15 procent verantwoordelijk voor de vracht aan medicijnresten in het afvalwater. Het overige deel komt in het oppervlakte water via thuisgebruik door patiënten.

Door de fractie Water Wonen en Natuur is benadrukt dat er ook in Flevoland onderzoek moet plaats vinden naar de omvang van de verontreiniging door medicijnresten. WWN pleit er ook voor dat Waterschap Zuiderzeeland participeert in de technische onderzoeken naar de 4e trap zuivering en daarmee ook mee profiteert van de subsidie van 30 miljoen euro die de vorige regering voor dit onderzoek beschikbaar heeft gesteld. En daar komt waarschijnlijk nog geld bij van de nieuwe regering. Een signaal dat het om een urgent probleem gaat.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *