Meerjarenbegroting ZZL “toekomstproof”

De afgelopen AV stond de meerjarenbegroting (2017-2020) van het waterschap op de agenda. In de begroting is goed ons bestuursprogramma te herkennen, maar ook de wens een financieel gezond waterschap te blijven. Wel een waterschap wat zich klaar maakt om de uitdagingen, die klimaatverandering juist aan waterschappen stelt, adequaat het hoofd te kunnen bieden. De meerjarenbegroting is vastgesteld. Als WWN hebben we natuurlijk ook op de kosten gelet. De lastenstijging voor de ingezetenen blijft beperkt. Uitzondering hierbij is de agrarische sector die voor het eerst sinds langere tijd met een stijging te maken krijgt.

Een onderwerp waarvoor we als WWN extra aandacht hebben gevraagd is waterkwaliteit en concrete maatregelen op dit gebied. Met een amendement, wat door de AV is aangenomen, hebben we het instemmen met krediet voor digitalisering weer terug bij de AV gelegd. Wij vonden dit van belang aangezien uit Rekenkamer onderzoek is gebleken dat digitalisering risicovol kan zijn. Met een motie, ook aangenomen, hebben we gevraagd de investeringen bij het programma schoon water te gebruiken als leeromgeving voor strategisch assetmanagement, aangezien dit een relatief nieuwe, maar wel belangrijke insteek is.

Duurzame energie en gemalen

Naast de meerjarenbegroting stonden ook de eerste concrete investeringsplannen vanuit het masterplan duurzame energie op de agenda. Dit is er enerzijds op gericht energie te besparen door de bemaling te optimaliseren. Anderzijds richt het zich op zelf energie opwekken met zonnepanelen. Dit kan worden ingezet voor deze taak en voor onze afvalwater zuivering. Op de langere termijn hoopt het waterschap ook in te zetten op energie uit wind.

Kortom, onze ambities worden stap voor stap ingevuld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *