Nieuwe voorzitter Water Wonen en Natuur

Paul Vermeulen nieuwe voorzitter Water Wonen en Natuur  

Met ingang van 1 november 2021 is Paul Vermeulen de nieuwe voorzitter van de stichting Water, Wonen en Natuur. Paul Vermeulen is woonachtig in Emmeloord en was eerder onder meer raadslid en wethouder in de Gemeente Noordoostpolder. Hij is van 2015-2019 lid van de Provinciale Staten van Flevoland geweest.  

Water Wonen en Natuur (WWN) bestaat sinds 2009 en is sindsdien de grootste fractie in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland. Op dit moment is de fractie Water, Wonen en Natuur met zes leden in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland vertegenwoordigd, waarvan één lid als heemraad in het dagelijks bestuur. 

Water, Wonen & Natuur staat voor een klimaatbestendig, veilig, gezond en betaalbaar  waterbeheer in Flevoland. Wij willen met water een aantrekkelijk woonmilieu, een rijke natuur en een duurzame leefomgeving creëren. Wij hechten belang aan natuur, cultuur, landschap, en recreatie, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Dit waarborgt een gezonde leefomgeving voor ons allen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

Paul Vermeulen volgt Paul Stortelder op die ruim 7,5 jaar voorzitter is geweest. Hij blijft nog actief als secretaris van de stichting. In het afgelopen jaar zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en voormalig directeur van de Stichting Veldleeuwerik, en Margriet Papma, voorheen seniorcommunicatieadviseur Vitens en lid Provinciale Staten 2015-2019.  

Het bestuur bereidt zich nu voor op de Waterschapsverkiezingen in maart 2023.