Status formatieproces en collegeprogramma

De eerste fase van de vorming van een collegeprogramma en een nieuw dagelijks bestuur bij Waterschap Zuiderzeeland is bijna afgerond door de informateurs. De Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland heeft in haar bijeenkomst van 26 maart 2015 de heren Van Olst en Leijten aangewezen als informateurs. De beide heren hebben deze opdracht aanvaard en zijn direct in gesprek gegaan met de fracties binnen de AV. Binnen een week tijd zijn elf gesprekken gevoerd, waarbij door de informateurs een aantal overeenkomsten is geconstateerd.

Overeenkomsten
Alle partijen hebben aangegeven dat een college van vier heemraden het meest voor de hand ligt en hebben ze voorkeur voor een breed afspiegelingscollege en een breed gedragen bestuursprogramma. Vrijwel alle partijen willen dat bij de samenstelling van het nieuwe college oog is voor de man-vrouw-verdeling en dat er een goede balans is tussen de vertegenwoordiging van stad en platteland. De rol van plaatsvervangend dijkgraaf komt volgens alle partijen toe aan de grootste partij: Water, Wonen en Natuur. Tenslotte hebben de informateurs bij alle partijen, voor zover zij daar zicht op hadden, een grote tevredenheid ervaren over het functioneren van het huidige (demissionaire) college in de afgelopen bestuursperiode.

Vervolgproces
Het vervolgproces (zoals beschreven in de op 26 maart jl. vastgestelde notitie door de AV) bestaat uit drie bijeenkomsten met alle fractievoorzitters en secondanten onder leiding van een externe onafhankelijke technisch voorzitter. Hiervoor is mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper benaderd. Zij heeft aangegeven van harte bereid te zijn deze rol te vervullen. De volgende zaken zullen tijdens deze gesprekken aan de orde komen:

a) Uitkomsten informatiegesprekken: besluiten over aantal heemraden, tijdsbesteding heemraden;
b) Bespreken concept collegeprogramma;
c) Besluiten over welke fracties het nieuwe college gaan vormen en welke heemraden dit gaan doen namens de fracties.

Bovenstaande zaken zullen uiteindelijk door de informateurs als onderhandelingsresultaat worden voorgelegd aan de AV. In de week van 13 t/m 17 april zal de eerste bijeenkomst worden gepland onder voorzitterschap van de externe voorzitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *