Verkiezingsprogramma Water, Wonen en Natuur vastgesteld

Verkiezingsprogramma Water, Wonen en Natuur vastgesteld

Water, Wonen en Natuur heeft na de benoeming van lijsttrekker Jo Caris nu ook zijn speerpunten voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 vastgesteld.

Speerpunten

De speerpunten in het verkiezingsprogramma zijn:

  • Water: elke druppel telt
  • Wonen: veiligheid en water is om van te genieten
  • Natuur als oplossing
  • Betaalbaar en samen met anderen

De natuur als oplossing

In de speerpunten komt tot uitdrukking dat schoon water zelfs in Flevoland schaarser wordt en dat het huidige waterbeheer tegen zijn grenzen aan loopt. Dit terwijl schoon water in de directe leefomgeving van groot belang is en goed samen kan gaan met meer groen en natuur. De natuur kan voor een aantal problemen juist voor een oplossing zorgen zoals bijvoorbeeld bij het voorkomen van hittestress in steden en dorpen en het verstevigen van oevers tegen de effecten van golfslag.

De gebruiker en vervuiler betaalt

Water, Wonen en Natuur vindt het belangrijk dat de kosten eerlijk verdeeld worden:  de gebruiker en de vervuiler betaalt. Er moeten nú maatregelen worden genomen omdat de kosten bij uitstel veel hoger zullen zijn en het waterbeheer ook voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbaar moet blijven.

Zwemmen in open water moet overal kunnen

De manier waarop we omgaan met de omgeving waarin we leven, weerspiegelt zich in de kwaliteit van het water in onze meren, plassen, vaarten, tochten en sloten. Dit is zo omdat alles wat we in de lucht of op en in de bodem brengen oplost in water en daar uiteindelijk voor een deel in terecht komt. Als je overal in open water veilig kunt zwemmen, weet je dat we goed met onze leefomgeving omgaan.

Volledige verkiezingsprogramma

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma.