Wisseling van de wacht in de fractie Water, Wonen en Natuur

WISSELING VAN DE WACHT IN DE FRACTIE WATER, WONEN EN NATUUR

Lelystad, 30 april 2014 – In de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft Dirk Jan Spiekhout uit Emmeloord afscheid genomen als fractielid van Water, Wonen en Natuur. Met de verkiezingscampagne van 2008 meegerekend heeft Dirk Jan een kleine 6 jaar zich met plezier voor WWN ingezet. Binnen de fractie met extra aandacht voor Veiligheid en, als inwoner van de Noordoostpolder, ook extra voor wat zich daar afspeelde.

In de loop van vorig jaar werd duidelijk dat door de maatregelen van het kabinet de huidige zittingsduur van leden van het Algemene Bestuur met ruim 2 jaar zou worden verlengd. Het risico is groot dat daardoor meer AV leden dan normaal niet herkiesbaar zullen zijn. Dit betekent dan een grote stap terug in ervaring van de AV.

Voor Dirk Jan zou een tussentijdse vervanging wel aantrekkelijk zijn omdat een aantal andere activiteiten veel meer tijd en aandacht zijn gaan vragen. De beslissing om mee te werken aan een tussentijdse wisseling was dan ook niet zo heel erg moeilijk.
Te meer omdat er een prima vervanger is gevonden.

Dirk Jan zal per 1 mei worden opgevolgd door Eduard M. de Vries uit Lelystad, geen onbekende bij het waterschap. Eduard heeft zich al jaren ingezet als steunfractielid van Water, Wonen en Natuur. Hij is met name geïnteresseerd in de kostenontwikkeling en kostentoedeling, thema’s die alle burgers betreffen. Tevens is de communicatie bij hem in goede handen. Ook de democratische kwaliteit van het waterschapsbestuur ligt hem na aan het hart. Ten slotte zal hij de portefeuille van Dirk Jan met betrekking tot de veiligheid overnemen. De fractie is blij met zijn aanstelling en wenst hem veel succes.